Berättarakademin (BRAK). Uppifrån och ner: Thorstein, Esther, Susie och Sara. Foto: Bent Mortensen

Berättarakademin (BRAK) är en grupp professionella berättare från Sverige och Danmark. Tillsammans jobbar vi på båda sidor sundet med att utveckla och sprida det moderna muntliga berättandet som konstart. BRAK arbetar konstnärligt med att skapa berättelseroch göra scenframträdanden. Vi forskar och experimenterar. Vi ger utbildningar.

Det hela började 1999 med att Christina Claesson, Svend-Erik Engh och Anders Granström slog sina påsar ihop. De ville utveckla sitt berättande och bli bättre tillsammans. Sedan dess har BRAK arbetat hårt med att utveckla massvis av berättelser, undervisningsmetodik och framträdandeformer. Bland annat är det BRAK som utvecklat den numera riksbekanta Berättarrazzian. Under åren har nya medlemmar kommit till och gamla gått vidare, och numera är gruppen helt regenererad. Berättarna är utbytta och historierna är ständigt nya. Men den genuina berättarglädjen, professionalismen och den konstnärliga ambitionsnivån är den samma.