Berättar-razzia


 

Plötsligt...

Plötsligt knackar det på dörren mitt under mattelektionen. En lång man med snaggat hår kommer in och säger att han så gärna vill berätta en historia. Eleverna tittar frågande på främlingen, som uppenbart är rubbad, och på läraren som väl måste köra ut galningen. Men läraren, som är väl förberedd på vad som ska hända, sätter sig istället ner på en stol och lutat sig tillbaka för att lyssna. Främlingen ler pillemariskt och börjar berätta om en girig ica-handlare…

Svend-Erik Engh berättar för andlösa elever. Hur ska historien sluta? (Foto: Sara Arámbula)


Tolv minuter senare avslutas berättelsen och den girige får sitt rättmätiga straff. Eleverna som en efter en dragits in i berättelsens värld och suttit som tända ljus drar en samfälld suck. Man kan känna hur spänningen i rummet släpper. Berättaren tar farväl, han har nämligen många klasser än att hinna med och lämnar en bubblande pigg och lätt omskakad klass efter sig.

På rasten har eleverna mycket att prata om. Det visar sig att andra klasser fått liknande påhälsningar, men hos C-klassen var det en kvinna med gråsprängt hår och hos A-klassen en ung tjej med fläta... Två gånger till under skoldagen knackar det på dörren hos klassen, och de två andra berättarna kommer med sina berättelser, en om en fiffig men rädd mus, och en om en pojke som lärde sig flyga. När skoldagen är slut surrar skolan av berättelser och ren berättarglädje!