BRAK

Berättarakademin (BRAK) – är en ideell förening vars målsättning är att utveckla det moderna muntliga berättandet som konstart.
Föreningen bildades 1998.
BRAK består av fem professionella berättare från Skåne och Danmark:
Esther Rützou, berättare och författare med bas i Faaborg, Danmark,
Susie Haxthausen, berättare och författare med bas i Rörvig, Danmark,
Thorstein Thomsen, berättare och författare med bas i Köpenhamn,
Christina Strömwall, berättare och bibliotekarie med bas i Stångby utanför Lund, samt
Sara Arámbula, berättare och apotekare med bas i Sösdala, mitt i Skåne.

Tillsammans gör BRAK berättarföreställningar och berättarprojekt samt undervisar i berättande.

Berättar-Razzia – är en metod som BRAK har utvecklat för att infektera en hel skola med berättande under en dag. Det är ett härligt och inspirerande sätt att sprida berättarlust. Eleverna brukar be oss att komma tillbaka nästa dag…

En viktig del av BRAK:s arbete är att utveckla medlemmarnas repertoar och skicklighet, både som berättare och undervisare. Därför håller gruppen regelbundna seminarier, ofta även med andra professionella berättare inbjudna, för vidareutveckling och utprovande av nya idéer.