Improvisationsteater

Sara håller kurser i improvisationsteater och teatersport. Hon har också erfarenhet från konfrencierssysslan i samband med teatersportstävlingar.

Sara utgår från Kieth Johnstones tankar om improvisation samt sin egen erfarenhet när hon leder kurser. Det ska framför allt vara kul att improvisera!!

Under två år läste Sara dramapedagogik på högskolan i Kristianstad. Detta gör henne ytterligare kvalificerad att leda kurser och uppsättningar inom teater och drama.

Sommaren 2011 ledde Sara en kurs i improvisationsberättande på Ljungby berättarfestival.


Foto: Ullrika Göthenqvist.