BRAK

Berättarakademin (BRAK) – är en ideell förening vars målsättning är att utveckla det moderna muntliga berättandet som konstart.
Föreningen bildades 1998.
BRAK består av fyra professionella berättare från Skåne och Danmark:
Esther Rützou, berättare och författare med bas i Faaborg, Danmark,
Susie Haxthausen, berättare och författare med bas i Rörvig, Danmark,
Thorstein Thomsen, berättare och författare med bas i Köpenhamn, samt
Sara Arámbula, berättare och apotekare med bas i Sösdala, mitt i Skåne.

Tillsammans gör BRAK berättarföreställningar och berättarprojekt samt undervisar i berättande. De just nu mest aktuella projekten är Berättar-Razzior och Nordiska sagor i modern tappning.

Berättar-Razzia – är en metod som BRAK har utvecklat för att infektera en hel skola med berättande under en dag. Det är ett härligt och inspirerande sätt att sprida berättarlust. Eleverna brukar be oss att komma tillbaka nästa dag…

Historier under Träd är ett projekt som BRAK startade sommaren 2006. BRAK berättade historier under speciellt utvalda träd i tio skånska kommuner. Projektet blev sedan återkommande med ytterligare nya träd och även med workshops i berättande.

Nordiska sagor i modern tappning – är ett projekt BRAK fått bidrag till från Nordiska Rådet. Projektets syfte är att revitalisera våra gamla nordiska berättelser, för att göra dem mer relevanta för den nutida människan. Detta arbete har resulterat i en föreställning baserad på berättelsen Sälkvinnan, som hade premiär på Danmarks största berättarfestival  i Lejre i maj 2010.